Het buitenland bekeken: Gert Vlok Nel

In het kader van de zomercursus Nederlands 2017 van de Nederlandse Taalunie, ingericht door Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) ontvangt Poëziecentrum de stagiaire Giselle Botha (Universiteit Stellenbosch).


Giselle Botha onderneemt een imagologisch deelonderzoek naar de aanwezigheid van de poëzie van de Zuid-Afrikaanse dichter-singer songwriter Gert Vlok Nel in de Lage Landen.

Onder het motto ‘Het buitenland bekeken’ – naar de titel van een themanummer van het academische tijdschrift Nederlandse Letterkunde (2006) – gaat de studente na hoe de beeldvorming van Gert Vlok Nel in het Nederlands tot vandaag is verlopen.

Op basis van bronnenmateriaal gevonden in het documentatiecentrum van Poëziecentrum(dichtbundels, recensies, krantenknipsels, tijdschriftartikels, ...) geeft zij een korte neerslag van haar onderzoek op Paukeslag


Start tentoontelling

Inhoud


Credits

Giselle Botha in het kader van de Zomercursus Nederlands 2017 van de Nederlandse Taalunie