Oprichting en structuur

 • Verbeeck René.gif

  René Verbeeck

 • Paul de Vree.gif

  Paul de Vree

 • Pieter Geert Buckinx.gif

  Pieter Geert Buckinx en André Demedts, twee redactieleden van Vormen

 • Marcel Matthijs.gif

  Marcel Matthijs

 • René Berghen.gif

  René Berghen

 • André Demedts.gif

  André Demedts

Verbeeck René.gif

René Verbeeck

Dankzij het failliet van ‘De Tijdstroom’ – Geleid door onder andere Pieter G. Buckinx en André Demedts- heeft  het hiermee verwante tijdschrift ‘Vormen’ zich kunnen vestigen binnen het literaire landschap. ‘Vormen. Tweemaandelijksch Letterkundig Tijdschrift’, is uitgegeven van april 1936 tot maart 1940. Pieter G. Buckinx, Paul De Vree en René Verbeeck traden op als redacteurs. Vanaf de tweede jaargang maakten ook  André Demedts,  en R. F. Lissens deel uit van de redactie. Vanaf de tweede jaargang is de ondertitel gewijzigd in ‘Tweemaandelijksch tijdschrift voor letterkunde en kritiek’. Vanaf de derde jaargang  zetelden René Berghen en Marcel Matthijs in de redactie. In de eerste twee jaargangen verschijnt het tijdschrift om de twee maanden, maar vanaf de derde jaargang is er een maandelijkse oplage, hiermee wijzigt de ondertitel opnieuw in ‘Maandelijksch tijdschrift voor letterkunde en kritiek’.

 

Inhoudstafel Vormen.jpg

De poëzie is prominent aanwezig in ‘Vormen’. Naast gedichten, vind je ook poëziekronieken en verder hebben schrijvers ook  essays gepubliceerd waarin een visie op de dichtkunst wordt geëxpliciteerd. Zoals blijkt uit het volgende citaat.

Maar ook daarnaast erkennen wij dat het uitspreken dezer persoonlijkheid een onvruchtbaren toestand kan beteekenen, indien de aandacht niet wordt gericht op de vernieuwende, vormgevende kracht, die den levensinhoud ordent en transformeert en hem zijn diepere beteekenis geeft.

(Vormen 1936, 1)

Elk nummer heeft ongeveer dezelfde structuur. Het begint met enkele poëziebijdrages gevolgd door kronieken die zowel over het proza als over poëzie kunnen gaan. Het wordt afgesloten door kritische nota’s over poëzie, proza, essays en plastische kunst. In de uitgaven zijn niet enkel de redactieleden aan het woord, ‘Vormen’ werkt ook met gastdichters. Het is niet zo dat het in elk nummer om een vaste groep van dichters gaat, meestal varieert het en komen ze slechts eenmalig aan bod. Jan Vercammen, J.L. De Belder en Maurits Peeters zijn wel namen die terugkeren. Daarnaast zijn ook Albert Westerlinck en F. De Pillecijn te gast.

In Mechelen werden de eerste twee jaargangen uitgegeven door drukkerij ‘Eenhoorn’, die opgericht was door René Verbeeck. Bij de laatste twee jaargangen was ‘De Nederlandse Boekhandel’ in Antwerpen verantwoordelijk voor de uitgave van ‘Vormen’