Pijlers: persoonlijkheid

buckinx.gif
Droomvuur P.G. Bucinkx.jpg

Enerzijds bekijkt Buckinx vanuit een intieme, persoonlijke blik de verschijnselen van de natuur. De persoonlijkheid van zijn gedichten uit zich in een beknoptheid, want hij gebruikt geen overvloed aan beelden en er is een kort en krachtig ritme. Hij verkondigt ook geen idealen of algemene beelden. Door de muzikaliteit wordt er iets magisch gecreëerd dat het gedicht een diepere betekenis verleent. Anderzijds komt de persoonlijkheid in het gedrang door zelfherhaling. Buckinx’ poëzie is namelijk gekenmerkt door een aantal motieven die terugkeren. Hij creëert altijd een landschap, vaak in de vorm van een bergland, waar sneeuw, kristal, ijs, maar ook vuur in voorkomen. Dat wordt dan aangevuld met vogels – nachtegalen, meeuwen- , bloesems, vlinders en hindes. Hij liet zich inspireren door Marsman, maar daardoor verliest hij aan persoonlijkheid (Demedts 1941, 110). Buckinx illustreert dat het niet eenvoudig is te bepalen wat nu persoonlijke poëzie is. Wanneer je aan een gedicht het begrip persoonlijkheid toekent, vraagt het altijd enige nuancering.